Rabbi Lazer Brody: Hashem Loves Me

Search This Blog And The Jewish Web

Sunday, July 17, 2011

shlomo carlebach teaching about sadness part /4
...MORE STOREIS ...http://rebshlomocarlebach.blogspot.com/ .r' shlomo carlebach teaching about sadness

שלום לכם חבירי׳ בכל מקום שאתם, אתם יודעים, רבי נחמן אומר כי החטא הגדול ביותר בעולם הוא להיות עצוב, החטא הגדול ביותר בעולם ״שלא להיות מלא שמחה״ בכל רגע.
חבירי׳ וידידי׳, כולנו רוצים כל כך הרבה, ואנחנו צריכים כל כך הרבה. אבל לא מקבלים את זה, בגלל מה? אני אגיד לכם, זה קורה בשביל שכאשר אנו מבקשים משהו משמים. תחשבו, כאשר אתה מבקש משהו מבן אדם, הם לא מתכוונים לשים לך לב, אלא אם כן יש לך לב מלא שמחה. אנשים תמיד שמחים לתת למישהו שהוא מלא שמחה. אז רק לדמיין את זה: אני מבקש מיליוני דברים מן השמים, וכאן המשרת השמימי דופק על הדלת שלי. הוא רוצה לתת לי הכול, אבל כשאני פותח את הדלת ואני עצוב, אני שבור. מי רוצה שום קשר עם אדם עצוב? אז הם זורקים אותי כמה פירורים, ועוזבים מיד. ואפילו יותר מזה, הקב״ה רוצה לתת לך כל כך הרבה אתה צריך המון כוח כדי לשאת את זה, אתה יודע כשאתה מלא שמחה אתה מלא כח, אתה יכול לבצע שום דבר, אתה יכול לשאת את העולם כולו על אצבע האחת, אבל אם אתה עצוב אתה לא יכול לשאת שום דבר, אתה לוקח קצת ואת הדוור השמימי ממריא.
אם תשאלו מישהו לאיזהו טובה ואתה פשוט יושב שם ובוכה, הם לא יכולים להיפטר ממך מהר מספיק. אבל אם אתה מלא שמחה, אם הלב שלך היא רוקדת כל הזמן ואת העיניים שלך נוצצות משמחה, אז אנשים רוצים כל כך הרבה להיות קרוב אליך. אתם יודעים חברים מה שהעולם צריך ביותר, כולם חושבים שאנחנו צריכים שלום, כן, אנחנו צריכים שלום, אבל אתה יודע למה אנחנו לא עושים שלום ״כי אין לנו מספיק שמחה בעולם״ וזה מה שהקדוש רבי נחמן אומר, אנשים שונאים זה את זה, רק בשביל שהם עצובים. זה מה שהוא אומר, לדמיין שיש מישהו בעולם שאני שונא לו המקסימום שאני יכול, אני פשוט שונא אותו אדם, וכל יום אני שונא אותו יותר, ואז לדמיין, נא תברכו אותי, ואני יברך אתכם, שכולנו נזכה בעז״ה להיות אצל החתונה של הילדים שלנו, ולדמיין שהילד שלי מתחתנת, וברום השמחה של החתונה, אני לוקח את יד בני החתן ואנחנו עולים על השולחן ורוקדים ביחד, זה רגע הכי מאושר בחיי, געוואלד, איך אוכל להודות את האחד יחיד ומיוחד הקב״ה, אתה חושב שאני בגן עדן? אהה, הרבה יותר מגן עדן.
ובאותו רגע הדלת נפתחת, והשונא הגדול שלי נכנס, אז אני שואל אתכם אחים ואחיות שלי, מה אתם חושב שיקרה? אתם יודעים מה יקרה? באמצע הריקוד, ואני אמרתי לך שאני מעבר לגן העדן, ומשהו יקרה לי ואני יגיע אפילו גבוה עוד יותר, אני קופץ מהשולחן, ואני רץ אליו ומחבק ומנשק האויב הגדול שלי, ושואלו, תגיד לי ידידי היקר והיפה, איפה היית בסעודת החתונה? ואני לא משקר, כי ברגע הזה יהיה ברור לי, שאנחנו אף פעם לא שנאו זה את זה, אתם מבינים חברים, יש רק דבר אחד שהוא אנטי-שנאה, והוא שמחה!, ואתם ואני אם אנחנו חולמים על יום אחד שכל העולם יהי׳ באחדות, אתם צריכים לדעת, שזה יהיה רק על ידי ״שמחה״.

No comments:

Post a Comment